SOCIALMELINK

SOCIALMELINK

Website URL: http://seowebvn.net
Saturday, 09 September 2023 10:24

Google Pirate Update

Google Pirate Update là một thuật toán của Google được ra mắt vào năm 2012 nhằm mục đích giảm thứ hạng của các trang web vi phạm bản quyền. Thuật toán này được đặt tên theo DMCA,

Saturday, 09 September 2023 10:22

Google Sandbox

Google Sandbox là một thuật toán được cho là có tác dụng ngăn chặn các trang web mới có được thứ hạng cao trong kết quả tìm kiếm của Google. Thời gian mà một trang web bị "nằm trong Sandbox"

Saturday, 09 September 2023 10:20

Google BERT

Google BERT là một thuật toán tìm kiếm của Google được ra mắt vào năm 2019. Thuật toán này sử dụng các mô hình học máy để hiểu ý nghĩa của các truy vấn tìm kiếm và tìm các trang web có nội dung phù hợp

Saturday, 09 September 2023 10:19

Google Mobile Friendly

Google Mobile-Friendly là một thuật toán của Google được ra mắt vào năm 2015 để ưu tiên các trang web thân thiện với thiết bị di động trên kết quả tìm kiếm di động.

Saturday, 09 September 2023 10:14

Google Pigeon

Google Pigeon là một thuật toán tìm kiếm của Google được ra mắt vào năm 2014. Thuật toán này được thiết kế để cải thiện kết quả tìm kiếm địa phương bằng cách xem xét các yếu tố như vị trí của người dùng,

Saturday, 09 September 2023 10:11

Google Hummingbird

Google Hummingbird là một thuật toán tìm kiếm của Google được ra mắt vào năm 2013. Thuật toán này được đặt tên theo loài chim ruồi, vốn nổi tiếng với khả năng di chuyển nhanh và chính xác.

Saturday, 09 September 2023 10:11

Google Penguin

Google Penguin là một thuật toán tìm kiếm của Google được ra mắt vào năm 2012 nhằm mục đích giảm thứ hạng của các trang web sử dụng các liên kết spam hoặc thao túng liên kết.

Saturday, 09 September 2023 10:06

Google Panda

Google Panda là một thuật toán tìm kiếm của Google được ra mắt vào năm 2011 nhằm mục đích giảm thứ hạng của các trang web có nội dung chất lượng thấp.

Saturday, 09 September 2023 10:03

Những thuật toán của Google

Thuật toán của Google là một tập hợp các quy tắc và thuật toán phức tạp giúp Google tìm kiếm, phân tích và xếp hạng các trang web trên kết quả tìm kiếm. Thuật toán SEO của Google luôn được cập nhật

Backlinks từ các website có uy tín cao, liên quan mật thiết với website đích và được tạo một cách tự nhiên sẽ có giá trị cao hơn. Những backlinks này sẽ giúp website tăng thứ hạng nhanh chóng và bền vững.

Page 5 of 6