Displaying items by tag: PrestaShop

Thursday, 02 November 2023 15:31

Cuộc chiến giữa các mã nguồn CMS

CMS, hay Content Management System, là một hệ thống quản lý nội dung, cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và quản lý nội dung trên một trang web mà không cần phải có kiến thức về lập trình. CMS có thể