Google Mobile-Friendly là một thuật toán của Google được ra mắt vào năm 2015 để ưu tiên các trang web thân thiện với thiết bị di động trên kết quả tìm kiếm di động.

September, 09 2023

Bạn đã từng nghe nói hoặc nhận thức về sự hiện diện của thuật toán tuyến tính của Google, vậy thuật toán tuyến tính có thực sự tồn tại? 

September, 20 2023

Bản cập nhật thuật toán Google 2020 có tên là BERT, viết tắt của Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Đây là một bản cập nhật lớn, có tác động đáng kể đến cách thức Google xếp hạng các trang web.

September, 13 2023

Tấn công website là hành động xâm nhập trái phép vào một website với mục đích gây thiệt hại cho website hoặc người dùng website. Các cuộc tấn công website có thể được thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau, bao gồm:

September, 13 2023
Page 4 of 11