Google đã hủy Google+ vào ngày 2 tháng 4 năm 2019. Có một số lý do cho quyết định này, bao gồm:

September, 10 2023

Google RankBrain là một thuật toán tìm kiếm của Google được ra mắt vào năm 2015. Nó là một thuật toán học máy sử dụng trí tuệ nhân tạo để hiểu ý định tìm kiếm của người dùng và tìm các trang web có nội dung phù hợp

September, 09 2023

Google là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới, với thị phần thống trị trong lĩnh vực tìm kiếm. Trong thế giới của Google, SEOer là những người làm nghề

October, 05 2023

Google BERT là một thuật toán tìm kiếm của Google được ra mắt vào năm 2019. Thuật toán này sử dụng các mô hình học máy để hiểu ý nghĩa của các truy vấn tìm kiếm và tìm các trang web có nội dung phù hợp

September, 09 2023
Page 4 of 20