Google Pirate Update là một thuật toán của Google được ra mắt vào năm 2012 nhằm mục đích giảm thứ hạng của các trang web vi phạm bản quyền. Thuật toán này được đặt tên theo DMCA,

September, 09 2023

Công cụ tìm kiếm đánh giá website dựa trên rất nhiều yếu tố, bao gồm cả các yếu tố nội bộ và bên ngoài. Dưới đây là một số tiêu chí chính mà các công cụ tìm kiếm sử dụng để đánh giá website:

September, 11 2023

Giản đồ website là một tài liệu mô tả cấu trúc của website. Giản đồ website thường được sử dụng để giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin họ cần trên website, cũng như giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ nội dung của website.

September, 09 2023

Các CMS website có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như:

  • Mở nguồn hoặc đóng nguồn: CMS mở nguồn là các CMS được phát triển và cung cấp miễn phí cho người dùng, trong khi CMS
October, 11 2023
Page 7 of 22