Google Hummingbird là một thuật toán tìm kiếm của Google được ra mắt vào năm 2013. Thuật toán này được đặt tên theo loài chim ruồi, vốn nổi tiếng với khả năng di chuyển nhanh và chính xác.

September, 09 2023

Autonomous integrated operations (AIO) là một tập hợp các công nghệ và quy trình cho phép các tổ chức tự động hóa nhiều hoạt động liên quan đến việc vận hành và quản lý các hệ thống và quy trình của họ.

October, 06 2023

Google bots là những chương trình máy tính được sử dụng bởi Google để thu thập thông tin từ web và tạo chỉ mục cho nó. Chúng còn được gọi là "spiders", "crawlers" hoặc "web crawlers".

September, 09 2023

Các CMS website có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như:

  • Mở nguồn hoặc đóng nguồn: CMS mở nguồn là các CMS được phát triển và cung cấp miễn phí cho người dùng, trong khi CMS
October, 11 2023
Page 2 of 21