Ads crypto thị trường quảng cáo mới

November, 21 2023

Bộ sưu tập NFTs

 

 • Be the first to comment!
Rate this item
(0 votes)

Quảng cáo dựa trên tiền điện tử (crypto-based advertising) là một loại hình quảng cáo sử dụng tiền điện tử (coin) làm phương thức thanh toán. Trong hệ thống này,

các nhà quảng cáo sẽ sử dụng coin để mua không gian quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo, và người dùng sẽ được trả coin khi xem hoặc tương tác với các quảng cáo đó.

Quảng cáo dựa trên tiền điện tử có một số ưu điểm so với quảng cáo truyền thống, bao gồm:

 • Tính phi tập trung: Quảng cáo dựa trên tiền điện tử được xây dựng dựa trên công nghệ blockchain, mang lại tính phi tập trung cao. Điều này giúp giảm thiểu sự kiểm soát của các bên thứ ba, mang lại lợi ích cho cả nhà quảng cáo và người dùng.
 • Tính minh bạch: Quảng cáo dựa trên tiền điện tử sử dụng các hợp đồng thông minh để ghi lại tất cả các giao dịch. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho tất cả các bên tham gia.
 • Tính bảo mật: Quảng cáo dựa trên tiền điện tử sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ dữ liệu người dùng. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho thông tin của người dùng.

Ngoài ra, quảng cáo dựa trên tiền điện tử còn có một số tiềm năng khác, bao gồm:

 • Tăng cường sự tương tác giữa nhà quảng cáo và người dùng: Quảng cáo dựa trên tiền điện tử giúp người dùng có thể kiếm tiền từ việc xem hoặc tương tác với quảng cáo. Điều này có thể thúc đẩy sự tương tác giữa nhà quảng cáo và người dùng, giúp cải thiện hiệu quả của quảng cáo.
 • Tạo ra một thị trường quảng cáo mới: Quảng cáo dựa trên tiền điện tử có thể mở ra một thị trường quảng cáo mới cho các nhà quảng cáo và người dùng ở các khu vực chưa được tiếp cận bởi các hình thức quảng cáo truyền thống.

Tuy nhiên, quảng cáo dựa trên tiền điện tử cũng còn tồn tại một số hạn chế, bao gồm:

 • Thiếu tính phổ biến: Quảng cáo dựa trên tiền điện tử vẫn còn là một hình thức quảng cáo mới, chưa được phổ biến rộng rãi. Điều này có thể hạn chế sự tiếp cận của nhà quảng cáo và người dùng đến với hình thức quảng cáo này.
 • Rủi ro về biến động giá coin: Giá coin có thể biến động mạnh, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị của quảng cáo.

Phân tích quảng cáo dựa trên tiền điện tử

Có một số nghiên cứu học thuật đã được thực hiện về quảng cáo dựa trên tiền điện tử. Một nghiên cứu của các tác giả Zhang, Li và Zhang (2021) đã phân tích tác động của quảng cáo dựa trên tiền điện tử đối với sự tương tác của người dùng. Nghiên cứu cho thấy rằng quảng cáo dựa trên tiền điện tử có thể thúc đẩy sự tương tác của người dùng, đặc biệt là đối với các quảng cáo có chất lượng cao.

Một nghiên cứu khác của các tác giả Chen, Liu và Xie (2022) đã phân tích tác động của quảng cáo dựa trên tiền điện tử đối với hiệu quả của quảng cáo. Nghiên cứu cho thấy rằng quảng cáo dựa trên tiền điện tử có thể cải thiện hiệu quả của quảng cáo, đặc biệt là đối với các quảng cáo nhắm mục tiêu đến các đối tượng có thu nhập thấp.

Những nghiên cứu học thuật này cho thấy rằng quảng cáo dựa trên tiền điện tử có tiềm năng mang lại một số lợi ích cho cả nhà quảng cáo và người dùng. Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu để đánh giá đầy đủ tác động của quảng cáo dựa trên tiền điện tử.

Một số ví dụ về hệ thống quảng cáo thanh toán bằng coin bao gồm:

 • AdCoin: AdCoin là một nền tảng quảng cáo dựa trên blockchain, cho phép các nhà quảng cáo mua không gian quảng cáo bằng AdCoin. Người dùng sẽ được trả AdCoin khi xem hoặc tương tác với các quảng cáo đó.
 • AdEx: AdEx là một nền tảng quảng cáo dựa trên blockchain, sử dụng công nghệ AI để phân phối quảng cáo một cách hiệu quả hơn. Người dùng sẽ được trả AdEx khi xem hoặc tương tác với các quảng cáo đó.
 • BAT: BAT là một token quảng cáo dựa trên nền tảng Brave, một trình duyệt web dựa trên blockchain. Người dùng sẽ được trả BAT khi xem hoặc tương tác với các quảng cáo được hiển thị trên trình duyệt Brave.

Hệ thống quảng cáo thanh toán bằng coin vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng có tiềm năng thay đổi cách thức hoạt động của ngành quảng cáo.

Quảng cáo dựa trên tiền điện tử có khả năng mở rộng theo nhiều cách.

 • Phạm vi tiếp cận: Quảng cáo dựa trên tiền điện tử có thể tiếp cận người dùng ở các khu vực chưa được tiếp cận bởi các hình thức quảng cáo truyền thống. Điều này là do quảng cáo dựa trên tiền điện tử không phụ thuộc vào các mạng lưới truyền thống, chẳng hạn như Google Ads hoặc Facebook Ads.
  Sự tương tác: Quảng cáo dựa trên tiền điện tử có thể thúc đẩy sự tương tác của người dùng. Điều này là do người dùng có thể kiếm tiền từ việc xem hoặc tương tác với quảng cáo. Điều này có thể giúp các nhà quảng cáo cải thiện hiệu quả của quảng cáo.
  Hiệu quả: Quảng cáo dựa trên tiền điện tử có thể cải thiện hiệu quả của quảng cáo. Điều này là do quảng cáo dựa trên tiền điện tử có thể được nhắm mục tiêu chính xác hơn các hình thức quảng cáo truyền thống. Điều này là do quảng cáo dựa trên tiền điện tử có thể sử dụng dữ liệu blockchain để hiểu rõ hơn về sở thích của người dùng.

  Sự liên kết website có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng của quảng cáo dựa trên tiền điện tử. Điều này là do các website có thể cung cấp:

  Kênh phân phối: Các website có thể cung cấp kênh phân phối cho quảng cáo dựa trên tiền điện tử. Điều này có thể giúp các nhà quảng cáo tiếp cận nhiều người dùng hơn.
 • Dữ liệu người dùng: Các website có thể cung cấp dữ liệu người dùng cho các nhà quảng cáo. Điều này có thể giúp các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu quảng cáo chính xác hơn.
 • Công cụ phân tích: Các website có thể cung cấp công cụ phân tích cho các nhà quảng cáo. Điều này có thể giúp các nhà quảng cáo đánh giá hiệu quả của quảng cáo.

*Mạng quảng cáo tiền điện tử Alpha network 
Một mạng quảng cáo dựa trên Alpha Coin(APC). Người sáng tạo/nhà xuất bản nội dung có thể kiếm tiền điện tử bằng cách đề nghị hiển thị quảng cáo từ các nhà quảng cáo. Nhà quảng cáo cần có Alpha Coin để tài trợ cho chiến dịch quảng cáo của họ trên các trang web của nhà xuất bản được phê duyệt. Nó là một tiện ích sáng tạo giúp giải quyết nhu cầu của thế giới thực bằng cách kết hợp cung và cầu. Đây là mạng quảng cáo tiền điện tử đầu tiên dựa trên đồng tiền của chính nó!

Ví dụ, một website có thể cung cấp các quảng cáo dựa trên tiền điện tử cho người dùng của mình. Khi người dùng xem hoặc tương tác với quảng cáo, họ sẽ được thưởng bằng tiền điện tử. Website có thể sử dụng dữ liệu người dùng để nhắm mục tiêu các quảng cáo đến những người dùng có nhiều khả năng quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo. Website cũng có thể cung cấp công cụ phân tích cho các nhà quảng cáo để họ có thể theo dõi hiệu quả của quảng cáo.

Nhìn chung, quảng cáo dựa trên tiền điện tử có khả năng mở rộng theo nhiều cách. Sự liên kết website có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự mở rộng này.

Read 2447 times Last modified on Thursday, 21 December 2023 10:02

Dịch vụ backlinks

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.