Dãy số Fibonacci

October, 26 2023

Bộ sưu tập NFTs

 

 • Be the first to comment!
Rate this item
(0 votes)

Dãy số Fibonacci là một dãy số vô hạn bắt đầu bằng 0 và 1, sau đó các số tiếp theo được tính bằng tổng của hai số liền trước nó.

Cụ thể, các số đầu tiên của dãy Fibonacci là:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ...

Dãy số Fibonacci được đặt tên theo Leonardo Fibonacci, một nhà toán học người Ý sống vào thế kỷ 13. Ông đã giới thiệu dãy số này trong cuốn sách "Liber Abaci" (Sách tính toán) của mình.

Công thức Fibonacci

Công thức Fibonacci được sử dụng để tính các số trong dãy Fibonacci. Công thức này được phát biểu như sau:

F_n = F_{n-1} + F_{n-2}

Trong đó, F_n là số thứ n trong dãy Fibonacci, F_{n-1} là số thứ (n - 1) trong dãy Fibonacci, và F_{n-2} là số thứ (n - 2) trong dãy Fibonacci.

Ví dụ, để tính số thứ 10 trong dãy Fibonacci, ta sử dụng công thức như sau:

F_10 = F_9 + F_8

Tính F_9 và F_8 như sau:

F_9 = F_8 + F_7
F_8 = F_7 + F_6

Tiếp tục tính F_7, F_6, ... cho đến khi thu được F_1 và F_2.

F_7 = F_6 + F_5
F_6 = F_5 + F_4
F_5 = F_4 + F_3
F_4 = F_3 + F_2
F_3 = F_2 + F_1
F_2 = F_1 + 0
F_1 = 1

Thay các giá trị này vào công thức, ta được:

F_10 = F_9 + F_8
F_10 = (F_8 + F_7) + (F_7 + F_6)
F_10 = (F_6 + F_5) + (F_5 + F_4)
F_10 = (F_4 + F_3) + (F_3 + F_2)
F_10 = (F_2 + F_1) + (F_1 + 0)
F_10 = (1 + 1) + (1 + 0)
F_10 = 2 + 1
F_10 = 3

Vậy, số thứ 10 trong dãy Fibonacci là 3.

Ứng dụng của dãy số Fibonacci

Dãy số Fibonacci có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Toán học: Dãy số Fibonacci được sử dụng trong nhiều lĩnh vực toán học, bao gồm hình học, số học, và giải tích.
 • Thiên văn học: Dãy số Fibonacci được sử dụng để mô tả cấu trúc của một số thiên thể, chẳng hạn như hoa hướng dương và vỏ ốc xoắn.
 • Tự nhiên: Dãy số Fibonacci được tìm thấy trong nhiều hiện tượng tự nhiên, chẳng hạn như sự phát triển của cây cối và sự phân bố của lá trên thân cây.
 • Kiến trúc: Dãy số Fibonacci được sử dụng trong kiến trúc để tạo ra các công trình hài hòa và cân đối.
 • Nghệ thuật: Dãy số Fibonacci được sử dụng trong nghệ thuật để tạo ra các tác phẩm có vẻ đẹp và sự cân đối.
 • Thiết kế: Dãy số Fibonacci được sử dụng trong thiết kế để tạo ra các sản phẩm đẹp mắt và dễ sử dụng.
 • Đầu tư: Dãy số Fibonacci được sử dụng trong đầu tư để dự đoán xu hướng giá cả.

Tỷ lệ Fibonacci

Tỷ lệ Fibonacci là một tỷ lệ vàng được tìm thấy trong dãy số Fibonacci. Tỷ lệ này bằng 1,61803398875. Tỷ lệ Fibonacci được coi là một tỷ lệ đẹp và hài hòa, và nó được tìm thấy trong nhiều hiện tượng tự nhiên và nhân tạo.

Các tỷ lệ Fibonacci phổ biến

Có một số tỷ lệ Fibonacci phổ biến được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Các tỷ lệ này bao gồm:

 • Tỷ lệ vàng: Tỷ lệ vàng là tỷ lệ chính của dãy Fibonacci, và nó bằng 1,61803398875.
 • Tỷ lệ Golden Ratio: Tỷ lệ Golden Ratio là tỷ lệ giữa hai đoạn thẳng, trong đó tỷ lệ giữa tổng độ dài của hai đoạn thẳng và đoạn thẳng dài hơn bằng tỷ lệ giữa đoạn thẳng dài hơn và đoạn thẳng ngắn hơn. Tỷ lệ này bằng 1,61803398875 / 1 = 1,61803398875.
 • Tỷ lệ Phi: Tỷ lệ Phi là tỷ lệ giữa hai số Fibonacci liên tiếp. Tỷ lệ này bằng F_n / F_(n-1), trong đó F_n là số Fibonacci thứ n.

Ứng dụng của tỷ lệ Fibonacci

Tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Toán học: Tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong nhiều lĩnh vực toán học, bao gồm hình học, số học, và giải tích.
 • Thiên văn học: Tỷ lệ Fibonacci được sử dụng để mô tả cấu trúc của một số thiên thể, chẳng hạn như hoa hướng dương và vỏ ốc xoắn.
 • Tự nhiên: Tỷ lệ Fibonacci được tìm thấy trong nhiều hiện tượng tự nhiên, chẳng hạn như sự phát triển của cây cối và sự phân bố của lá trên thân cây.
 • Kiến trúc: Tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong kiến trúc để tạo ra các công trình hài hòa và cân đối.
 • Nghệ thuật: Tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong nghệ thuật để tạo ra các tác phẩm có vẻ đẹp và sự cân đối.
 • Thiết kế: Tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong thiết kế để tạo ra các sản phẩm đẹp mắt và dễ sử dụng.

Ứng dụng của tỷ lệ Fibonacci trong đầu tư

Tỷ lệ Fibonacci được sử dụng trong đầu tư để dự đoán xu hướng giá cả. Các nhà đầu tư sử dụng các tỷ lệ Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, cũng như các mức mục tiêu tiềm năng.

Cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci trong đầu tư

Có một số cách để sử dụng tỷ lệ Fibonacci trong đầu tư. Một cách phổ biến là sử dụng các công cụ Fibonacci Retracement. Các công cụ này được sử dụng để vẽ các đường Fibonacci trên biểu đồ giá. Các đường này có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Một cách khác để sử dụng tỷ lệ Fibonacci trong đầu tư là sử dụng các công cụ Fibonacci Fan. Các công cụ này được sử dụng để vẽ các đường Fibonacci dốc trên biểu đồ giá. Các đường này có thể được sử dụng để xác định các mức mục tiêu tiềm năng.

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng tỷ lệ Fibonacci trong đầu tư

Ưu điểm:

 • Tỷ lệ Fibonacci là một công cụ đơn giản và dễ sử dụng.
 • Tỷ lệ Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
 • Tỷ lệ Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các mức mục tiêu tiềm năng.

Nhược điểm:

 • Tỷ lệ Fibonacci không phải là một công cụ hoàn hảo.
 • Tỷ lệ Fibonacci không thể dự đoán chính xác xu hướng giá cả.

Tỷ lệ Fibonacci là một công cụ hữu ích có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đầu tư, tỷ lệ Fibonacci có thể được sử dụng để dự đoán xu hướng giá cả. Tuy nhiên, tỷ lệ Fibonacci không phải là một công cụ hoàn hảo, và các nhà đầu tư nên sử dụng nó một cách thận trọng.

Read 1232 times Last modified on Thursday, 21 December 2023 10:18

Dịch vụ backlinks

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.