Sự khác biệt giữa web 1.0, 2.0 và 3.0?

September, 25 2023

Bộ sưu tập NFTs

 

  • Be the first to comment!
Rate this item
(0 votes)

Web 1.0, Web 2.0 và Web 3.0 là ba thế hệ của World Wide Web, được phân biệt bởi các tính năng và khả năng tương tác của chúng.

Web 1.0

Web 1.0 là thế hệ đầu tiên của World Wide Web, tồn tại từ những năm 1990 đến đầu những năm 2000. Web 1.0 là một web tĩnh, nơi người dùng chỉ có thể đọc nội dung được tạo bởi người khác. Các trang web 1.0 thường được tạo bằng HTML và CSS, và chúng không có khả năng tương tác cao.

Web 2.0

Web 2.0 là thế hệ thứ hai của World Wide Web, tồn tại từ đầu những năm 2000 đến nay. Web 2.0 là một web tương tác, nơi người dùng có thể tạo và chia sẻ nội dung của riêng họ. Các trang web 2.0 thường được tạo bằng các công nghệ mới như JavaScript, AJAX và Web APIs, và chúng cung cấp cho người dùng nhiều khả năng tương tác hơn.

Web 3.0

Web 3.0 là thế hệ thứ ba của World Wide Web, vẫn đang được phát triển. Web 3.0 được xây dựng trên các công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo, và nó được thiết kế để trở nên phi tập trung, an toàn và riêng tư hơn. Các trang web 3.0 thường được tạo bằng các công nghệ như Solid và Web3.js, và chúng cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu của họ.

Bảng so sánh Web 1.0, Web 2.0 và Web 3.0

Đặc điểmWeb 1.0Web 2.0Web 3.0
Tính tương tácChỉ đọcTương tác hai chiềuTương tác ba chiều
Nội dungDo nhà cung cấp tạoDo người dùng tạoDo người dùng và máy tính tạo
Công nghệHTML và CSSJavaScript, AJAX và Web APIsBlockchain, trí tuệ nhân tạo
Ví dụWikipedia, Yahoo!, GoogleFacebook, YouTube, TwitterDecentraland, NFT, Web3.js

Web 1.0 là một web tĩnh, nơi người dùng chỉ có thể đọc nội dung được tạo bởi người khác. Web 2.0 là một web tương tác, nơi người dùng có thể tạo và chia sẻ nội dung của riêng họ. Web 3.0 là một web phi tập trung, an toàn và riêng tư hơn.

Read 2454 times Last modified on Monday, 25 September 2023 18:19

Dịch vụ backlinks

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.