Thay đổi mã nguồn web không rớt top

October, 09 2023

Bộ sưu tập NFTs

 

 • Be the first to comment!
Rate this item
(0 votes)

Trong quá trình phát triển web, việc thay đổi mã nguồn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đúng cách, việc thay đổi mã nguồn có thể khiến website

bị rớt top trên các công cụ tìm kiếm.

* Khuyến cáo việc thay đổi mã nguồn có thể mất toàn bộ rank từ khóa của website

Điều này là do các công cụ tìm kiếm sử dụng mã nguồn để hiểu nội dung và cấu trúc của trang web. Khi bạn thay đổi mã nguồn, bạn có thể thay đổi cách mà các công cụ tìm kiếm hiểu trang web của mình. Điều này có thể dẫn đến việc các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang web của bạn theo cách khác, dẫn đến thứ hạng từ khóa thấp hơn hoặc thậm chí là mất thứ hạng từ khóa.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thay đổi mã nguồn web mà không làm ảnh hưởng đến thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.

1. Tạo bản sao lưu

Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với mã nguồn web, hãy đảm bảo rằng bạn đã tạo bản sao lưu. Điều này sẽ giúp bạn khôi phục website về trạng thái ban đầu nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.

2. Sử dụng thẻ canonical

Thẻ canonical là một thẻ HTML được sử dụng để chỉ định trang web chính thức cho một URL nhất định. Khi bạn thay đổi URL của một trang web, hãy sử dụng thẻ canonical để trỏ đến trang web mới. Điều này sẽ giúp Google hiểu rằng trang web mới là trang web chính thức và không nên xếp hạng trang web cũ.

3. Sử dụng 301 redirect

301 redirect là một mã trạng thái HTTP cho biết rằng URL đã được chuyển đổi sang một URL mới vĩnh viễn. Khi bạn thay đổi URL của một trang web, hãy sử dụng 301 redirect để chuyển hướng người dùng đến trang web mới. Điều này sẽ giúp Google hiểu rằng trang web cũ đã được chuyển sang trang web mới và không nên xếp hạng trang web cũ.

4. Sử dụng thẻ meta description

Thẻ meta description là một thẻ HTML được sử dụng để mô tả nội dung của một trang web. Khi bạn thay đổi nội dung của một trang web, hãy cập nhật thẻ meta description để phản ánh nội dung mới. Điều này sẽ giúp Google hiểu nội dung của trang web mới và xếp hạng trang web một cách chính xác.

5. Sử dụng thẻ title

Thẻ title là một thẻ HTML được sử dụng để đặt tiêu đề cho một trang web. Khi bạn thay đổi nội dung của một trang web, hãy cập nhật thẻ title để phản ánh nội dung mới. Điều này sẽ giúp Google hiểu nội dung của trang web mới và xếp hạng trang web một cách chính xác.

6. Sử dụng nội dung thay thế

Nội dung thay thế là nội dung được hiển thị cho người dùng khi họ không thể tải hình ảnh trên trang web của bạn. Khi bạn thay đổi hình ảnh trên trang web, hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật nội dung thay thế. Điều này sẽ giúp Google hiểu nội dung của hình ảnh mới và xếp hạng trang web một cách chính xác.

7. Sử dụng thẻ ALT

Thẻ ALT là một thẻ HTML được sử dụng để cung cấp mô tả cho hình ảnh trên trang web. Khi bạn thay đổi hình ảnh trên trang web, hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật thẻ ALT. Điều này sẽ giúp Google hiểu nội dung của hình ảnh mới và xếp hạng trang web một cách chính xác.

8. Tối ưu hóa SEO

Khi bạn thay đổi mã nguồn web, hãy đảm bảo rằng bạn vẫn tối ưu hóa SEO cho trang web. Điều này bao gồm việc sử dụng các từ khóa và cụm từ khóa phù hợp, tạo nội dung chất lượng cao và sử dụng các liên kết ngược chất lượng.

9. Chờ đợi

Có thể mất một thời gian để Google cập nhật thứ hạng cho trang web của bạn sau khi bạn thay đổi mã nguồn. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi để xem thứ hạng của trang web của bạn sẽ thay đổi như thế nào.

10. Theo dõi thứ hạng

Bạn có thể sử dụng các công cụ theo dõi thứ hạng để theo dõi thứ hạng của trang web của mình trên các công cụ tìm kiếm. Điều này sẽ giúp bạn xác định xem các thay đổi của bạn có ảnh hưởng đến thứ hạng của trang web hay không.

Trên đây là một số cách thay đổi mã nguồn web mà không làm ảnh hưởng đến thứ hạng trên công cụ tìm kiếm. Hãy áp dụng các cách này để đảm bảo rằng trang web của bạn vẫn được xếp hạng cao sau khi bạn thay đổi mã nguồn.

Một số lưu ý khi thay đổi mã nguồn web

 • Hãy thực hiện các thay đổi một cách từ từ và thận trọng.
 • Thử nghiệm các thay đổi trên một bản sao lưu của trang web trước khi áp dụng cho trang web chính thức.
 • Theo dõi thứ hạng của trang web sau khi thực hiện các thay đổi.

Sơ đồ website là một tập tin XML liệt kê tất cả các trang web trên một trang web. Sơ đồ website giúp các công cụ tìm kiếm hiểu cấu trúc của trang web và thu thập dữ liệu dễ dàng hơn.

Sitemap là một tập tin XML hoặc HTML liệt kê tất cả các trang web trên một trang web, cùng với thông tin bổ sung như ngày cập nhật, tần suất cập nhật và mức độ quan trọng của trang. Sitemap giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của trang web và xếp hạng trang web một cách chính xác.

Cụ thể, sitemap có ảnh hưởng đến thứ hạng của trang web như sau:

 • Giúp các công cụ tìm kiếm hiểu cấu trúc của trang web

Sơ đồ website giúp các công cụ tìm kiếm hiểu cấu trúc của trang web và thu thập dữ liệu dễ dàng hơn. Điều này có thể giúp các công cụ tìm kiếm tìm thấy tất cả các trang web trên trang web của bạn và xếp hạng trang web một cách chính xác.

 • Giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của trang web

Sơ đồ website có thể cung cấp thông tin bổ sung về nội dung của trang web, chẳng hạn như ngày cập nhật, tần suất cập nhật và mức độ quan trọng của trang. Điều này có thể giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của trang web và xếp hạng trang web một cách chính xác.

 • Giúp các công cụ tìm kiếm tìm thấy các trang web mới

Sơ đồ website giúp các công cụ tìm kiếm tìm thấy các trang web mới trên trang web của bạn. Điều này có thể giúp các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục các trang web mới nhanh hơn và xếp hạng trang web của bạn một cách chính xác.

Để tối ưu hóa sơ đồ website và sitemap cho SEO, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Sử dụng định dạng XML hoặc HTML

Sơ đồ website nên được sử dụng định dạng XML hoặc HTML. Định dạng XML là định dạng phổ biến nhất và được Google khuyến nghị.

 • Cập nhật thường xuyên

Bạn nên cập nhật sơ đồ website thường xuyên để đảm bảo rằng các công cụ tìm kiếm có thông tin chính xác về trang web của bạn.

 • Tối ưu hóa nội dung

Bạn nên tối ưu hóa nội dung của sơ đồ website để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của trang web của bạn. Điều này bao gồm việc sử dụng các từ khóa và cụm từ khóa phù hợp.

Nhìn chung, sơ đồ website công cụ hữu ích giúp cải thiện thứ hạng của trang web trên các công cụ tìm kiếm. Bạn nên tối ưu hóa sơ đồ website và sitemap để đảm bảo rằng các công cụ tìm kiếm có thể hiểu và xếp hạng trang web của bạn một cách chính xác.

Việc xây dựng sơ đồ website khác với sơ đồ cũ có thể ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa của trang web của bạn theo một số cách, bao gồm:

 • Sự thay đổi trong cấu trúc trang web: Nếu sơ đồ website mới khác với sơ đồ cũ về cấu trúc trang web, điều này có thể khiến các công cụ tìm kiếm khó hiểu và lập chỉ mục trang web của bạn hơn. Điều này có thể dẫn đến thứ hạng từ khóa thấp hơn.
 • Sự thay đổi trong nội dung trang web: Nếu sơ đồ website mới chỉ ra các trang web mới hoặc các trang web đã được cập nhật nội dung, điều này có thể khiến các công cụ tìm kiếm đánh giá lại trang web của bạn. Điều này có thể dẫn đến thứ hạng từ khóa cao hơn hoặc thấp hơn.
 • Sự thay đổi trong các liên kết ngược: Nếu sơ đồ website mới chỉ ra các trang web mới hoặc các trang web đã được cập nhật liên kết ngược, điều này có thể ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa của trang web của bạn.

Để giảm thiểu nguy cơ bị rớt top từ khóa khi xây dựng sơ đồ website mới, bạn nên lưu ý những điều sau:

 • Thực hiện các thay đổi một cách từ từ và thận trọng
 • Thử nghiệm các thay đổi trên một bản sao lưu của trang web
 • Theo dõi thứ hạng từ khóa: Sau khi áp dụng các thay đổi, hãy theo dõi thứ hạng từ khóa của trang web của bạn. Điều này sẽ giúp bạn xác định xem các thay đổi có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến thứ hạng từ khóa hay không.

Dưới đây là một số mẹo cụ thể để tối ưu hóa sơ đồ website cho SEO:

 • Sử dụng định dạng XML: Định dạng XML là định dạng phổ biến nhất và được Google khuyến nghị.
 • Cập nhật thường xuyên: Bạn nên cập nhật sơ đồ website thường xuyên để đảm bảo rằng các công cụ tìm kiếm có thông tin chính xác về trang web của bạn.
 • Tối ưu hóa nội dung: Bạn nên tối ưu hóa nội dung của sơ đồ website để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của trang web của bạn. Điều này bao gồm việc sử dụng các từ khóa và cụm từ khóa phù hợp.
 • Tối ưu hóa cấu trúc: Sơ đồ website của bạn nên được tối ưu hóa để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu cấu trúc của trang web của bạn. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các thẻ rel và các thuộc tính khác.

Tuân theo các mẹo này sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ bị rớt top từ khóa khi xây dựng sơ đồ website mới.

Read 2218 times Last modified on Monday, 09 October 2023 15:35

Dịch vụ backlinks

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.